בדיקות תמלוגים

מומחיות בתחום ביקורות תמלוגים

ביקורת תמלוגים עבור מדינת ישראל

  • משרדנו הינו מהמשרדים המובילים בישראל בכל הנוגע לעריכת בדיקות תמלוגים בכלל, ועבור רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי) של משרד הכלכלה והתעשייה של מדינת ישראל, בפרט. רשות החדשנות הינה הגוף המרכזי בישראל הנותן מענקים לחברות העוסקות במחקר ופיתוח. את המענקים על החברות להחזיר בצורת תמלוגים, המחושבים על בסיס המכירות שנוצרו בזכות המו"פ שקיבל את תמיכת המדינה. הבדיקות שמבצע משרדנו, נועדו לבדוק את נאותות תשלומי התמלוגים בהתאם למכירות החברות.
  • על פני השנים ערכנו עשרות בדיקות, בין היתר בחברות הגדולות, המורכבות והמשמעותיות בישראל, בכל מגוון התחומים - חקלאות, פרמצבטיקה, תקשורת, אנרגייה, תוכנה, רפואה ועוד ועוד.
  • בבדיקותינו אלו הוכחנו שוב ושוב את יכולתינו הגבוהה בהתמודדות עם בדיקות מורכבות וסבוכות אלו, והן הביאו באופן ישיר לתוצאות כספיות משמעותיות ביותר לטובת המדינה, תוך ביצוע תשלומי תמלוגים מעודכנים שלא בוצעו במקור, בשגגה.

 

ביקורות עבור אוניברסיטאות - חברות היישום

  • משרדנו מבצע מזה כעשור שנים ביקורות תמלוגים עבור חברות היישום של האקדמיות, אשר פועלות למסחור הידע שנוצר באוניברסיטאות. כתוצאה ממסחור ה- IP שפותח, קמה לאוניברסיטה הזכות לקבלת תמלוגים, עפ"י מערכת חוזים ספציפית לכל מצב וסיטואציה. בדיקות התמלוגים נערכות, הן בגין חברות תעשייתיות בארץ בתחומים שונים, והן בגין חברות בחו"ל, כולל חברות ידועות שם בתחום הפרמצבטיקה בארה"ב ובשוויץ.
  • היכרותנו המעמיקה את המערכות הכספיות והחשבונאיות בחברות עצמן, הנובעת מתחומי התמחותנו כאמור, יוצרת יתרון יחסי בבדיקות כלכליות-חשבונאיות. הבנת והכרת התהליכים הפנימיים בארגון הנבדק הינן חלק קריטי בהליך הבדיקה.
  • התמחותנו זו מאפשרת חסכון ניכר במשך הבדיקה, ע"י התמקדות בנושאים המהותיים של הביקורת.
  • המציאות מוכיחה מעל לכל ספק, כי מרבית הבדיקות שערכנו הגדילו את התמלוגים הן מידית והן בטווח הרחוק, כולל עיגון כללי תשלום התמלוגים לעתיד לאור בדיקותינו. האמור חל על חברות הזנק (START UP) מחד, ועל חברות מורכבות ומבוססות, מאידך.
  • בדיקות תמלוגים שערכנו, הניבו תמלוגים משמעותיים ביותר, ששולמו לחברות היישום, מאחר ולא שולמו במקור כפי שראוי היה לשלמם בהתאם לנדרש בהסכמיי התמלוגים. האמור לעיל חל על חברות בארץ ועל חברות בחו"ל.