האיחוד האירופי, שלוחת ישראל

ביקורות עבור האיחוד האירופי, שלוחת ישראל

החל משנת 2007, מבצע משרדנו מפעם בפעם ביקורות עבור האיחוד האירופי, שלוחת ישראל - The delegation of the European commission to the state of Israel Europeaid co-operation office.

הביקורות נערכו במוסדות תרבות, באירגונים העוסקים בשיתוף פעולה בין ישראל לשכנותיה הקרובות (בתחומים כגון משפט, כלכלה, חברה ורפואה), וכן במוסדות שמטרתם היא הנעת שיתוף פעולה אזורי.

בין כלל המוסדות והאירגונים שנבדקו על ידינו ניתן למנות כדוגמא את הבאים:

  • מרכז פרס לשלום
  • קו לעובד
  • בצלם
  • מרכז למחול סוזאן דלאל
  • הצל ליבו של ילד / בי"ח וולפסון

עקרונות הבדיקה מיושמים על פי מדיניות האיחוד האירופי, ובהתאם לכללים הנקבעים על ידו הן ביחס לאופי ההכרה בהוצאות והן ביחס להיקף הבדיקה, ניהולה, ארגון והצגת הממצאים, הגשת חוות דעתנו ועוד.

חוות הדעת המוגשת מטעם משרדינו, נבנית על פי העקרונות שמתווה האיחוד האירופי, כך שניתן מענה מלא לסטנדרטים של ההגשה החשבונאית אותם קובע האיחוד האירופי.