החשב הכללי באוצר ובמשהב"ט

 • החשב הכללי באוצר
  משרדנו מבצע ביקורות מטעם החשב הכללי באוצר, לצורך בדיקת ההלוואות הניתנות לזכאי משרד השיכון באמצעות הבנקים למשכנתאות.
  מהות הבדיקה הינה לבחון את עמידת הבנקים למשכנתאות בהסכמים שיש להם עם האוצר ועמידתם בחוזרים ובהנחיות היוצאות מטעם האוצר.
  אופי הבדיקות הינו כלכלי/חשבונאי. הביקורות דורשות העמקה, יכולת להתמודד מול מערכות מורכבות, חשיבה יצירתית ושליטה מלאה בכל ההסכמים והנהלים.
  בתחום ביקורות זה, אנו מביאים בהצלחה לידי ביטוי את הידע הכלכלי והניסיון שיש למשרדנו בביצוע עבודות אשר נושאות אופי השונה מהביקורת ה"קלאסית".

  בזכות הגישה הייחודית של משרדנו, יכולותינו לגבש תהליכי ביקורות יעילות ומעמיקות, נחישותנו בביצוע הביקורות המורכבות, וליווי המעטפת שאנו מעניקים, נחסכו ונחסכים לאוצר המדינה סכומי כסף משמעותיים ביותר.

 

 • חשבות משרד הביטחון

  משרדנו עורך ביקורות עבור חשבות משרד הביטחון, וזאת בתחומים פיננסיים שונים, בהתאם לדרישות חשבות המשרד.
  מהות הבדיקה הינה לבחון את עמידתם של גופים פיננסיים שונים בהסכמים שיש להם עם משרד הביטחון, בכל הנוגע למתן הלוואות וההעברות הכספיות הנגזרות מכך.
  כמו כן אנו מבצעים ביקורות, אשר קשורות לתהליכים מורכבים, תוך מתן ייעוץ לשיפור התהליכים והעמקת השליטה. 

  גם בבדיקות אלו באה לידי ביטוי היכולת שלנו לבצע בדיקות כלכליות/חשבונאיות אשר מביאות לידי ביטוי בהצלחה את יכולתנו להתמודד אל מול נושאים מורכבים הדורשים ניסיון וחשיבה שונה מאלו הנדרשים לצורך ביצוע הביקורות ה"קלאסיות".

  בזכות היכולות המיוחדות של משרדנו, נחישותנו וניסיוננו, נחסכו ונחסכים גם למשרד הבטחון סכומי כסף משמעותיים ביותר.