רשות החדשנות במשרד הכלכלה והתעשיה

בדיקות חשבונאיות/כלכליות/פיננסיות בתחום המחקר והפיתוח

למשרדנו, ניסיון רב בבדיקות בתחום המחקר והפיתוח, מטעם רשות החדשנות (לשעבר לשכת המדען הראשי) של משרד הכלכלה והתעשיה, וכן ניסיון בבדיקות מטעם קרנות דו-לאומיות ובינלאומיות, בנושאים העיקריים הבאים:

 

בדיקות מענקי מו"פ

בבדיקות המתבצעות על ידנו מיושמת הלכה למעשה הגישה, שעוצבה ברשות החדשנות (עוד בכובעה הקודם כלשכת המדע"ר) על פיה ממוקדת תמיכת הרשות בפרוייקטי מו"פ מוגדרים. כלומר, התמיכה לא צריכה להינתן למו"פ באשר הוא, אלא רק לאותן עלויות שנוצרו בפרוייקט הספציפי, שאושר כנושא ראוי לתמיכה ע"י ועדת המחקר. בנוסף, על העלויות הנתמכות לענות על הכללים והנהלים הרלבנטיים.

בבדיקותינו, אנו נעזרים בנסיון הרב שצברנו, במומחיותנו, בגישת המקרו שאימצנו (המאפשרת הפרדה בין עיקר וטפל), ובהיכרותנו המעמיקה את הדינמיקה הפנימית הפועלת בתעשייה בכלל ובחברות העוסקות במחקר ופיתוח, בפרט. כפועל יוצא מכך, אנו עורכים הצלבות מידע שונות, שתורמות לביסוס הביקורת, להעמקתה ולמיקודה.

בקיאותנו המעמיקה בכללים, בהנחיות, בחוק, בתקנות וברוחם, מסייעת לנו בביצוע ביקורת יעילה, מה שמבטיח ייצוג לרשות החדשנות - כחלק ממשרד הכלכלה והתעשיה - בצורה הולמת, מכובדת ומקצועית וללא שהביקורת תהווה מטרד ועול כבד על החברות התעשייתיות, מעבר להכרחי. התפיסה המנחה אותנו גורסת, כי הכללים והנהלים בתחום הם אמצעים להבטחת התמיכה במו"פ שנקבע כראוי לתמיכה, ואינם מהווים מטרה בפני עצמה.

במרבית המוחלטת של המקרים, בדיקותינו תורמות להנעת התהליכים בחברה מבחינת הבקרה החשבונאית על הוצאות המו"פ. יישום המלצותינו, כתוצאה מהבדיקות שערכנו, משפר את התאימות לכללים ולהנחיות שנקבעו על ידי רשות החדשנות במשך השנים (בכובעה הקודם כלשכת המדע"ר). בין השאר, אנו מבצעים זאת באמצעות הקדשת זמן ומשאבים להסברה, בגישה חיובית ובונה, תוך שיתוף המבוקר במטרות הבדיקה והצורך במיקוד התמיכה, בפרוייקט המו"פ הספציפי.

 

ביקורות תמלוגים

ביקורות התמלוגים נערכות על ידנו מזה למעלה מעשור עבור קרן תמורה, שליד רשות החדשנות. בדיקותינו אלו מסייעות בצורה משמעותית לרשות החדשנות, בגביית התמלוגים ההוגנים על פי החוק, מחד, ומגבירות את ההבנה אצל החברות המבוקרות לגבי נהלי הרשות והציפיות מהן, מאידך.

היכולת לבצע בדיקה מקיפה מסוג זה, המשלבת ידע חשבונאי, כלכלי ותמחירי, עם הבנת התהליכים, ראייה טכנולוגית כללית, וכן שיתוף פעולה הדוק עם הבודקים המקצועיים השונים - כל אלה מאפשרים לנו להתמודד בהצלחה רבה עם בדיקות אלו הידועות כמורכבות וקשות לביצוע.

 

בדיקות פיננסיות ליכולת מימון עצמי

בתחום זה, מבוצעות על ידינו בדיקות  יעילות שמטרתן העיקרית הינה למנוע הזרמת כספים לחברה, אשר קיימת סבירות גבוהה שלא תצלח מבחינה פיננסית את שנת המו"פ, ובכך ירדו לטמיון הכספים שכבר שולמו לה.

הכלים העומדים לרשותנו, נסיוננו הרחב, הפרספקטיבה המעמיקה, היכרותנו עם התעשייה בכלל והמו"פ בפרט, מאפשרים עריכת חוות דעת שמקנות ביטחון לרשות החדשנות בהענקת תמיכות לחברות ותיקות ומתחילות כאחת.

נסיוננו מורה על כך, כי בעקבות חוות הדעת שהוגשו על ידנו נדירים ביותר המקרים בהם הסתבר כי אירועים חיצוניים בלתי צפויים גרמו לחברה מסויימת להפסיק את המו"פ, לאחר שהוזרמו אליה תמיכות מהותיות מרשות החדשנות.

כחלק מתפיסת השירות הנקוטה במשרדנו, וכחלק אינטגרלי מהתמחותנו בעבודות מול משרדי ממשלה, אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם רשות החדשנות, ועומדים לרשותה בכל עת הן בהעמקות ספציפיות של הביקורת על פי דרישה, והן במתן פתרונות למצבים חריגים וסבוכים, תוך גילוי יצירתיות חשבונאית!

בשנים האחרונות ערכנו עשרות בדיקות, בין אם בחברות הזנק (Start-Up), ובין אם בחברות מהגדולות והמורכבות במשק הישראלי.

 

בדיקה להכרה בחברה כחברה מתחילה

מסלול "חברות מתחילות" מקנה לחברות הטבות בתחומים שונים, כגון הכרה בהוצאות שונות שאינן מוכרות בתוכניות המו"פ האחרות. אנו מבצעים עבור רשות החדשנות בדיקות ממוקדות לחברות שסבורות שהן מתאימות למסלול זה, שמטרתן העיקרית היא בדיקת התאמת חשבונאית של חברות להגשת בקשת מו"פ במסלול חברות מתחילות (הוראת מנכ"ל 8.23). בבדיקה זו נבחנים על ידינו נתוני העבר החשבונאיים, הכספיים והסטטוטוריים של החברות, והתאמתם לקריטריונים שנקבעו בהוראת המנכ"ל להכרה בחברה כ"חברה מתחילה".

בבדיקות אלו אנו נדרשים לבחון את הנתונים הייחודיים  לכל חברה וחברה ואת מידת התאמתם להוראות רשות החדשנות. אנו עושים שימוש בניסיוננו הרחב, הפרספקטיבה המעמיקה והיכרותנו עם תוכניות הרשות השונות. חוות דעתנו מאפשרת לרשות לקבל החלטה מושכלת לגבי זכאותן של החברות להגשת תוכניות מו"פ במסלול זה, כך שההטבות יגיעו לחברות הזכאיות לכך.

בבדיקות אלו אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם רשות החדשנות, ועומדים לרשותה בכל עת הן במתן פתרונות למצבים יוצאי דופן ומיוחדים, הדורשים לא פעם אבחנה דקה וממוקדת בפרטים החשבונאיים והכספיים.

 

הדרכות לחברות בכללים החשבונאיים של רשות החדשנות

חברות הפועלות לראשונה במסגרת תוכניות רשות החדשנות, נדרשות לעבור הדרכה חשבונאית בכללים הייחודיים של הרשות. המטרה העיקרית של הדרכות אלו היא להביא את החברות למצב שבו מיידית עם תחילת פעילותן מול הרשות, הן יוכלו ליישם במלואם את הכללים החשבונאיים המחייבים בתוכניות אלו, ובכך להקטין את הסיכוי שהוצאותיהן בתוכנית המו"פ לא יוכרו.

משרדנו מבצע הדרכות אלו עבור הרשות תוך שימוש בראיה הרחבה האופיינית לנו - הן מזווית הראיה של רו"ח העורך ביקורת בסיום תקופת המו"פ, והן מזווית הראיה של החברה המוכרת לנו מניסיוננו העשיר בחשבונאות מו"פ.

הדרכות אלו מהותיות לחברות ותורמות להן את הידע הנדרש מבחינת הניהול הכספי והחשבונאי של תוכניות המו"פ, לצד הפעילות הטכנולוגית והמדעית, ומאפשרת להן את מיצוי הטבות המו"פ בהתאם לתקנות ולכללים הרלבנטיים לעניין.

 

 

madaan IIA_LOGO_PNG_BLUE