חזון המשרד

משרד שחם ושות' רואי חשבון מתמחה בנושאים חשבונאיים, כלכליים וכספיים ייחודיים, הנבדלים לא אחת מהחשבונאות הקלאסית.

במרבית התחומים בהם עוסק המשרד, לביקורות ולבדיקות הנערכות מטעמינו נודעות השלכות כספיות מהותיות, ולמעשה החשבונאות הינה אמצעי, ולא מטרה.

השירות הניתן על ידינו ללקוחות הינו מקיף ורחב, מעבר לביקורת גרידא. בסיס הידע המוצק המשמש כעמדת מוצא – המסתמך על היכרות יסודית ומעמיקה שלנו עם הכללים הרלבנטיים בכל תחום ספציפי - הינו נדבך מרכזי באופק הרחב, העומד מול עיננו. בסיס ידע זה בשילוב עם חשיבה יצירתית וניסיון מוכח, מקנים לנו יתרונות ברורים, התורמים לערך מוסף משמעותי ללקוח, הזוכה לשירות מעבר לרגיל ולמקובל.

לא בכדי מעידים לקוחותינו המסורים - תעשיות, אקדמיות ומשרדי ממשלה כאחד - כי ברגיעה גמורה הם יכולים לשים את מבטחם בשירותינו המקיפים ובעבודתנו המקצועית והיסודית - גם כאשר מדובר בנושאים מורכבים ומסובכים - תוך ידיעה ברורה כי נהיה עימם לכל אורך הדרך, ביד אמונה ובוטחת, והכל תוך מתן שירות יעיל ובזמני תגובה מהירים.

וכמאמר המשורר -

 

chazon_citate