קרנות דו-לאומיות

בדיקות חשבונאיות מטעם קרנות מחקר דו-לאומיות ובינלאומיות

נסיוננו ומומחיותנו בבדיקות חשבונאיות בתחום המחקר והפיתוח עומדים גם לרשות קרנות מחקר דו-לאומיות ואירופאיות. לכל קרן מהקרנות הנ"ל דרישות ייחודיות ומערכת כללים להכרה בהוצאות הספציפיות לה. בסיס הידע הרחב אותו צבר משרדנו, מאפשר ביצוע הבדיקות מטעם הקרנות (ועבורן), תוך התאמת השירות לצרכיהן המוגדרים.

 

מן הראוי לציין כי הכרת הכללים של קרנות אלה, כולל מפגש עם תפיסות השונות מהמוכרות בארץ – מהווה פרספקטיבה רחבה התורמת להיזון חוזר ולהפרייה הדדית. כך, אנו מוצאים את עצמנו לא פעם למדים מתפיסת העולם בתחום החשבונאי במזרח הרחוק וברחבי האיחוד האירופי, ומצד שני אף תורמים להם מהכרותנו את כללי המדען הראשי הישראלי, שהתגבשו במשך כמה עשורים על פי המציאות הישראלית.

 

זאת ועוד, מעורבותנו בתוכניות האירופאיות, במשך למעלה מעשור (החל מן התוכנית החמישית עבור דרך התוכנית השישית וכיום התוכנית השביעית), מאפשרת לנו מבט מעמיק ורחב על הדינמיקה שבהתפתחות הכללים החשבונאיים אותם קובעת הנציבות האירופאית לענייני מו"פ, ובכך מתעשרת הפרספקטיבה שצברנו, המועמדת על ידינו גם לרשות הקרנות הישראליות.

 

בדיקות כאמור נערכות על ידינו בשנים האחרונות מטעם קרן קוריאה-ישראל (KORIL-RDF), מטעם קרן סינגפור-ישראל (SIIRD), מטעם קרן קנדה-ישראל (CIIRDF) ומטעם (ועבור) האיחוד האירופי עצמו, שלוחת ישראל:

The delegation of the European commission to the state of Israel Europeaid co-operation office